REHAK LEGAL  
Holečkova 100/9  
150 00 Praha 5  
  

Tel.: 00 420 222 961 833  
Fax.: 00 420 257 224 938  
E-mail: info@rehaklegal.cz  
  www.rehaklegal.cz English


 

 Hlavní stránka
 Jak se k nám dostat
 Náš team
 Právní služby
 Publikace
 Členství

Vstup do Online úschovy


  Užitečné odkazy
 Úřad průmyslového vlastnictví
 Katastr nemovitostí
 Ústavní soud
 Úřad pro ochranu osobních údajů
 Ministerstvo vnitra
 Ministerstvo financí
 Ministerstvo spravedlnosti
 Ministerstvo práce a soc. věcí
 Česká správa soc. zabezpečení
 Portál veřejné správy
 

  


Advokátní kancelář REHAK LEGAL byla založena v říjnu 2006 advokátem Davidem Řehákem.

REHAK LEGAL poskytuje právní služby zejména v oblasti mezinárodních obchodních transakcí, v oblasti českého obchodního práva a práva obchodních společností, v oblasti ochrany a vymáhání práv z duševního vlastnictví, v otázkách nekalé soutěže a práva realitního, včetně poskytování právních služeb řadě nadnárodních společností a to v oblasti automobilového průmyslu a v oblasti distribuce spotřebního a potravinářského zboží.

Na každodenní bázi REHAK LEGAL pomáhá klientům v obchodních záležitostech a záležitostech práva společností, jako například v otázkách zakládání společností, zastupování klientů ve věcech obchodního rejstříku, ve věcech přípravy obchodně právních smluvních dokumentů, zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ve věcech sporných řízení a zastupování před soudními a arbitrážními orgány, v otázkách mezinárodních transakcí a přípravy právních stanovisek.

Kancelář dále nabízí své zkušenosti a služby v oblasti ochrany a vymáhání práv duševního vlastnictví svých klientů. Tyto služby mimo jiné zahrnují podávání přihlášek ochranných známek v národním, mezinárodním a komunitárním režimu, poskytování známkových rešerší, právní služby při přípravě a uzavírání sponzorských, licenčních o obchodních smluv v oblasti duševního vlastnictví a dále v oblasti postihování porušování autorských práv, nekalé soutěže a práv k ochranným známkám.

Advokátní kancelář REHAK LEGAL poskytuje své služby v českém a anglickém jazyce.


Informace pro spotřebitele:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit na Českou advokátní komoru.

REHAK LEGAL Holečkova 100/9, 150 00 Praha 5, info@rehaklegal.cz